Tophaus.lt
STATYBOS PROJEKTŲ KOORDINAVIMAS

  Statinio statybos darbų koordinavimo paslaugos:

 • Dokumentų rengimas, projektavimo sąlygų gavimas, žemės sklypo topografinės nuotraukos užsakymas, geologinių grunto tyrimų su zondavimu organizavimas.
 • Projektavimo darbų koordinavimas ir priežiūra (darbas projektavimo eigoje su projekto vadovu, projekto dalių vadovais siekiant, kad statinio Techninis projektas būtų parengtas, atsižvelgiant į visus Statytojo poreikius, kad nebūtų pažeisti LR norminių dokumentų reikalavimai ir kad statinys ar jo dalis būtų suprojektuoti kuo racionaliau, funkcionaliau).
 • Techninio projekto ekspertizės organizavimas (Techninis projektas yra patikrinamas ekspertų, kadangi mūsų tikslas – visas projektuojamo statinio silpnąsias vietas numatyti, pastebėti kuo anksčiau, kol trūkumų pašalinimas nereikalauja papildomų kaštų).
 • Statinio statybos darbų plano ir darbų vykdymo grafiko sudarymas, statinio statybos aikštelės parengimas.
 • Rangovų parinkimas skelbiant apklausą arba atvirą konkursą, taip pat sutarčių sudarymas ir administravimas su pasirinktu Rangovu.
 • Statinio statybos darbų techninė priežiūra (pagal STR 1.12.07:2004).
 • Kasdienė statybos darbų priežiūra ir koordinavimas, gamybinių pasitarimų rengimas ir protokolavimas.
 • Visų statybos privalomų dokumentų rengimas ir kontrolė.
 • Statinio statybos, inžinerinių tinklų ir aplinkos tvarkymo darbų priėmimas iš Rangovų, atliekant jų pateiktų dokumentų (darbų atlikimo aktų, kontrolinių išpildomųjų geodezinių nuotraukų) atitikties kontrolę, atliktų darbų kontroliniai matavimai.
 • Statinio pripažinimo tinkamu naudoti paslaugos (visų privalomų dokumentų surinkimas, parengimas, pateikimas Valstybinei komisijai).
 • Statinio ir lauko inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų organizavimas.
 • Statinio ir jo lauko inžinerinių tinklų įteisinimas VĮ „Registrų centras“ Statytojo vardu.
 • Visų su statyba susijusių dokumentų perdavimas Statytojui saugoti archyve.

    Kodėl verta rinktis statinio statybos darbų koordinavimo paslaugą?

 • Statinys bus suprojektuotas toks, kokio pageidauja Statytojas, ir laikantis LR įstatymų bei norminių aktų.
 • Statinys bus pastatytas, kaip numatyta Techniniame ir Darbo projektuose.
 • Statyba vykdoma minimaliausiais kaštais.
 • Statytojui bus perduotas funkcionalus statinys su tinkamai įformintais dokumentais bei su Rangovų ir Tiekėjų kokybės garantijomis.
 • Visi projekto dalyviai (Statytojas, Projekto vadovas, Projekto dalių vadovai, Rangovai, Tiekėjai ir kiti) puikiai jausis dirbdami kartu.
 • Minimali klaidų rizika, galimybė kuo atsakingiau koordinuoti kasdienį visų projekto dalyvių darbą.
 • Didesnis efektyvumas tiksliau rengiant projektų dokumentus, skaičiuojant sąmatas ir maksimaliai integruojant visus procesus nuo pirminių eskizų iki galutinio projekto. Tokia integracija leistų ne tik akivaizdžiai paspartinti projektavimo bei pasirengimo darbus, bet ir pasiekti maksimalų tikslumą vykdant pačius statybos darbus.


    Patikėkite savo rūpesčius mums, ir mūsų įmonė efektyviai bei patikimai atliks Jūsų statinio statybos darbų koordinavimą!

Maironio g. 36-1, LT-44248, Kaunas. Tel.: +370 (37) 208380, Faks.: +370 (37) 208382
DAMI